Disclaimer & Privacy Policy

Disclaimer

Hoewel Lunettes-Lunettes BV zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (lunettes-lunettes.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Lunettes-Lunettes BV kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Lunettes-Lunettes BV zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren.

Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

BTW-nummer: BE0880.391.497

Privacy Policy

De gegevens verzameld via deze website zijn bestemd voor intern gebruik door Lunettes-Lunettes BV. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Bij het bestellen van gepesonaliseerde brilglazen, kan het zijn dat uw naam wordt doorgegeven aan de glasleverancier, louter informatief om uw bestelling te kunnen volgen. Wij geven echter onze leveranciers nooit adresgegevens, e-mailadressen of andere contactgegevens door.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de (Europese) Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ maar beter gekend onder de ‘GDPR’) (meer info).
Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Gegevensbeschermingautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
E-mail: contact@apd-gba.be
Web: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Gegevens Oogmetingen

De gegevens verzameld bij een oogmeting of lensaanpassing zijn bestemd voor intern gebruik door Lunettes-Lunettes BV. Deze gegevens worden nooit doorgegeven.
Indien u van uw eigen oogmeting de meetgegevens op papier wenst, kan dat alleen persoonlijk worden afgegeven tegen vergoeding (hetzij aankoop van een bril, hetzij tegen de gangbare onderzoekskosten).

Een oogmeting is om u gepast advies te kunnen geven, en kan nooit gezien worden als een medisch onderzoek. Hiervoor verwijzen wij u graag door naar een oogarts.