Nuttige informatie

Meer informatie over artsen, visuele training en terugbetalingen van uw mutualiteit

Artsen & Visuele training


Oogartsen


Dr. Van Der Donck, Ingrid
Dr. Van Den Ende, Patricia
Artsenpraktijk Mediplace
C. Huysmansstraat 58 b. 1, 2830 Willebroek
T 03 866 18 53
W www.mediplace.be

AZ Heilige Familie, 2840 Reet T 03 880 90 11
W www.azheiligefamilie.be
Dr. Van Der Donck, Ingrid Kapellestraat 108, 2630 Aartselaar T 03 877 53 77
W www.oogarts-vanderdonck.be
Dr. Reyntjens, Isabelle Eikenstraat 82, 2840 Reet T 03 888 45 88
W oogartsreyntjens.be
Dr. Verbruggen, K. Antwerpsestraat 75, 2850 Boom T 03 888 50 65
Dr. Van Bladel, P. AZ Heilige Familie, 2840 Reet T 03 880 90 11
W www.azheiligefamilie.be

Mechelsesteenweg 76, 2640 Mortsel T 03 440 78 30

Neus-, keel- en oorartsen


Dr. Van Bel, A.M.Groenehofstraat 37, 2850 Boom T 03 888 86 40
W www.azheiligefamilie.be
Dr. Broes, KatrienMediboom vzw
Kerkstraat 54, 2850 Boom
T 03 888 40 60
W mediboom.be
Dr. Vannieuwenhuyse Tuyaertstraat 51, 2850 Boom T 03 888 33 49

Visuele training


Centrum Beter Zien
o.l.v. Dhr. Guy Naegels
Bacchuslaan 19, 2600 Berchem T 03 235 67 10
W www.centrumbeterzien.be
Neurovisueel Centrum Autolei 360, 2160 Wommelgem T 0491 360 767
W www.neurovisueelcentrum.be

Mutualiteitsinfo

Tegemoetkomingen vanwege RIZIV of algemene ziekteverzekering en bijkomende tussenkomsten vanwege de diverse mutualiteiten.

Uw opticien, Ilse Swerts, is volledig geconventioneerd en erkend door de diverse mutualiteiten. Deze diverse mutualiteiten of ziekenfondsen hanteren naast de voorziene verplichte RIZIV-tussenkomsten vaak ook een eigen tussenkomstregeling, al dan niet aan te vragen aan uw mutualiteit.

A

Tegemoetkoming ziekteverzekering of RIZIV-regeling Brillenglazen 

De tegemoetkoming varieert naar gelang de materie van de glazen, de afwijking die ze moeten corrigeren en de leeftijd.

  Tegemoetkoming per glas Mogelijk voor
Glazen met minstens -/+ 8,25D, ongeacht de leeftijd Van €78,00 tot €362,00
 • Glazen met enkelvoudig zicht, voor ver of nabij
 • Glazen met meervoudig zicht (bi- of trifocaal, multifocaal)
Glazen terugbetaalbaar voor jongeren onder 18 jaar: alle correcties onder -/+ 8,25D Van €43,00 tot €315,00
 • Glazen voor enkelvoudig zicht, voor ver of nabij
 • Glazen voor meervoudig zicht
Glazen terugbetaalbaar voor +65 jaar: alle correcties boven -/+ 4,00D en onder -/+ 8,25D Van €90,00 tot €315,00
 • Glazen met meervoudig zicht
Glazen met medische filter voor blauw licht Van €162,00 tot €765,00
 • Unifocale glazen (met of zonder correctie)
 • Overzetbril en voorhangsysteem


De dioptrie of correctie wordt voor glazen met meervoudig zicht vastgesteld op basis van de afwijking voor het verzicht.

Voor glazen met een medische filter geldt de voorwaarde dat je aan een bepaalde aandoening lijdt. De oogarts zal u hierover informeren. Indien twee paar glazen met verschillende vaste tint, voor binnen en buiten, wordt voorgeschreven door uw oogarts, wordt per oog een tegemoetkoming voor twee brilglazen voorzien, zelfs met zelfde dioptrie. Natuurlijk moet dit duidelijk door uw oogarts voorgeschreven worden.

Indien u de glazen bij een niet-geconventioneerde opticien zou aankopen, wordt de tegemoetkoming verminderd met 25 percent, behalve indien u recht heeft op verhoogde tussenkomst.
Aangezien uw Lunettes-Lunettes opticien, Ilse Swerts, volledig geconventioneerd is, kunt u dus rekenen op de volledig voorziene tussenkomstregelingen.

Montuur
Jongeren onder de 18 jaar krijgen een tegemoetkoming van €28,00 voor een montuur, aangekocht bij een geconventioneerde opticien (€21,00 bij een niet-geconventioneerde opticien)

Deze tussenkomst kan maximaal twee keer toegekend worden, met voorwaarde dat bij de eerste tegemoetkoming minstens één glas van de bril wordt vergoed.

Contactlenzen
Voor contactlenzen wordt ook een tussenkomst voorzien, wanneer zij dienen om het zicht te verbeteren, of gebruikt worden bij problemen met het hoornvlies. Ook bijzondere soepele jaarcontactlenzen die op maat gemaakt worden, en meestal een cosmetische functie hebben worden in de vergoedingsregeling betrokken.

Om voor deze vergoedingsregeling in aanmerking te komen, moet minimaal één van volgende voorwaarden worden voldaan:

 • Een medische aandoening die ervoor zorgt dat je lenzen moet dragen
 • De sterkte/correctie van je contactlenzen (>8,25D , een correctieverschil van minstens 3,00D tussen beide ogen, …)


De terugbetaling voor je contactlenzen hangt af van het type lens dat voorgeschreven wordt, en van de correctie. Er is dus geen standaard tarief dat gehanteerd wordt.
Er zijn tussenkomsten van €80,00 voorzien, maar ook van €300,00 , afhankelijk dus van de situatie, lenstype, …

De terugbetalingen zijn vaste tarieven, gebaseerd op de kostprijs van geconventioneerde opticiens. Bij een niet-geconventioneerde opticien krijg je, net als bij de vergoedingen voor brilglazen, 25% minder vergoed. Bovendien mag hij nog supplementen vragen, die niet worden terugbetaald. Uw effectieve kostprijs zal dus bij een niet-geconventioneerde opticien hoger zijn, dan bij een geconventioneerde opticien.

Voorwaarden voor RIZIV-tussenkomst
Bezorg het voorschrift van uw oogarts aan uw opticien, die de voorziene attesten kan opmaken, zodat u de tussenkomsten kunt aanvragen.
Het “Getuigschrift voor aflevering” (Bijlage 15), aangevuld door het originele voorschrift van de oogarts wordt u bij aflevering van uw bestelde bril, glazen en/of contactlenzen overhandigd. U wordt dan ook geïnformeerd over het verschuldigde bedrag en het supplement dat niet wordt terugbetaald.
Deze documenten dient u vervolgens aan uw mutualiteit te overhandigen, die de tegemoetkoming verder voor u regelt.

Hernieuwingen
 • Bij glazen van minstens -/+ 8,25D is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk indien één van de volgende voorwaarden is vervuld:
  Er is een verschil in correctie met de vorige glazen van minimaal 0,5D, of
  De glazen zijn twee jaar (-18 jarigen) of 5 jaar oud.
 • Voor glazen voor jongeren onder 18 jaar (< -/+ 8,25D) is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk indien één van volgende voorwaarden is vervuld:
  Het verschil is sterkte met de vorige glazen is minimaal 0,5D, of
  De glazen zijn twee jaar oud.
 • Voor glazen met meervoudig zicht voor 65plussers (met dioptrie vanaf -/+4,25D) is een nieuwe tussenkomst mogelijk indien aan één van volgende voorwaarde is voldaan:
  Er is een verschil in sterkte met de vorige glazen van minimaal 0,5D, of
  De glazen zijn minimaal 5 jaar oud.
 • Voor glazen met een medische filter is een nieuwe tussenkomst mogelijk indien één van volgende voorwaarden is vervuld:
  Er is een verschil in sterkte met de de vorige glazen van minimaal 0,5D, of
  De glazen zijn twee jaar (-18jarigen) of vijf jaar oud.
 • Voor contactlenzen wordt een hernieuwing van de tussenkomsten voorzien, afhankelijk van lenstype.
  Voor zachte lenzen wordt een hernieuwingsmogelijkheid voorzien, vanaf minimaal 1 jaar tussen de vorige terugbetaling en de nieuwe aanvraag, indien er geen correctiewijziging plaatsvindt.
  Voor vormstabiele contactlenzen wordt een hernieuwingsmogelijkheid voorzien, vanaf minimaal 3 jaar tussen de vorige terugbetaling en de nieuwe aanvraag, indien er geen correctiewijziging plaatsvindt.
  Indien er minimaal 1,00D correctieverschil plaatsvindt, ongeacht het lenstype, is er geen beperking in tijd voorzien en kan de nieuwe aanvraag tot tussenkomst onmiddellijk tot stand komen.

B

Bijkomende tussenkomsten vanwege diverse mutualiteiten

De verschillende ziekenfondsen hanteren bijkomende tussenkomstregelingen waarvoor al dan niet aan specifieke vereisten voldaan moet worden. (Mogelijk kunnen de tussenkomsten vanwege mutualiteiten ook van regio tot regio verschillen).

Hieronder zullen de meest voorkomende mutualiteiten kort aan bod komen. Wordt uw mutualiteit hier niet expliciet vermeld, dan kunt u natuurlijk ook steeds bijkomend informatie aanvragen bij uw mutualiteit of in onze winkel.

 • Christelijke Mutualiteit (101)
  Voor de aankoop van brilmontuur, -glazen, contactlenzen of een combinatie voorziet de CM een jaarlijkse tussenkomst van €50,00 voor -18jarigen en €40,00 voor personen ouder dan 18 jaar. (per kalenderjaar) . Indien u via het CM MediKo-Plan verzekerd bent, voor bijkomende medische kosten, kunt u van een hogere tussenkomst genieten.

  U bezorgt de originele factuur of afleveringsbewijs vanwege uw erkende opticien, met vermelding van dioptrie en geleverde prestaties, en betalingsbewijs aan uw CM-kantoor. De mutualiteit zorgt verder voor de afhandeling van de betaling en formaliteiten.

  Let wel: Wanneer u in aanmerking komt voor de RIZIV-tussenkomst, vervalt de mogelijkheid om de CM-bijdrage aan te vragen.

 • Socialistische Mutualiteit of Voorzorg (304)
  De Socialistische Mutualiteit of Voorzorg (304) voorziet een algemene tussenkomst voor brilglazen, contactlenzen of oogpleisters van €25,00 per kalenderjaar, per persoon, ongeacht u de aankoop via een opticien die de bijkomende overeenkomst met de Voorzorg heeft afgesloten, aankocht of niet.
  Wanneer u uw bril en/of contactlenzen bij een opticien die de bijkomende overeenkomst met de Voorzorg heeft afgesloten, aankoopt, kunt u mits de “Waardebon voor bril en/of zonnebril” en/of “Waardebon voor contactlenzen” jaarlijks tot maximaal €50,00 vermindering krijgen. Deze waardebonnen dienen aangevraagd te worden, zijn ten persoonlijke titel en niet cumuleerbaar met bijkomende promoties vanwege uw opticien.

  Uw Lunettes-Lunettes opticien heeft deze bijkomende overeenkomst met de Voorzorg afgesloten, waardoor u als lid van de Voorzorg dus extra vergoedingen kunt genieten.

  U kunt ons ook terugvinden in de lijst opticiens die deze Voorzorg-overeenkomst hebben afgesloten, zowel voor brillen als voor contactlenzen.

 • Liberale Mutualiteit (401)
  Voor de aankoop van brilmontuur, glazen of lenzen voorziet de Liberale Mutualiteit (401) een jaarlijkse bijdrage tot €50,00.
  U hoeft enkel uw aankoopbewijs vanwege uw erkende opticien of het ingevulde aanvraagformulier van de Liberale Mutualiteit terug aan de Mutualiteit, die de verdere afhandeling van uw aanvraag tot bijdrage vervolledigd.

 • Onafhankelijk Ziekenfonds (501)
  Voor de aankoop van brilmontuur, glazen, oogpleisters of lenzen voorziet het Onafhankelijk Ziekenfonds (501) voor -18jarigen een jaarlijkse bijdrage van €50,00 , voor personen ouder dan 18 jaar bedraagt de tussenkomst €40,00.
  Voor zonnebrillen is er een jaarlijkse minimale tussenkomst van €10,00 voorzien.
  U hoeft enkel uw aankoopbewijs vanwege uw erkende opticien en/of ingevulde aanvraagformulier van het OZ aan uw mutualiteit te bezorgen, welke de verdere afhandeling van uw aanvraag tot bijdrage vervolledigd.

 • Andere mutualiteiten
  Ook andere mutualiteiten, zoals Vlaams Neutraal Ziekenfonds (VNZ), Partena, … hebben extra tussenkomsten voor brillen, glazen, contactlenzen, … voorzien. Soms hanteren zij uniforme formulieren om de aanvraag tot bijdrage te regelen. Vraag zeker bij uw mutualiteit aan welke formaliteiten voldaan moeten worden, om van deze bijdrage te kunnen genieten.