DISCLAIMER
& PRIVACY POLICY

Disclaimer
 
Hoewel Lunettes-Lunettes BVBA zich inspant om de kwaliteit te verzekeren van de informatie op deze site (lunettes-lunettes.be) aangeboden, geeft zij geen enkele waarborg omtrent de juistheid of de opvolging van deze informatie.

Lunettes-Lunettes BVBA kan niet aansprakelijk worden gesteld voor een publicatiefout of enige andere fout die invloed heeft op de inhoud van deze site.

In geval dat informatie over een product, zoals de prijs van dat product, op de site om welke reden dan ook verkeerd zou zijn weergegeven, houdt Lunettes-Lunettes BVBA zich het recht voor een bestelling van dergelijk product te weigeren of te annuleren. 

Alle vermelde prijzen zijn incl. 21% BTW, tenzij anders aangegeven.

Privacy Policy
 
De gegevens verzameld via deze web site zijn bestemd voor intern gebruik door Lunettes-Lunettes BVBA. Deze gegevens worden NOOIT doorgegeven aan derden, zonder uw uitdrukkelijke toestemming.
Bij het bestellen van gepesonaliseerde brilglazen, kan het zijn dat uw naam wordt doorgegeven aan de glasleverancier, louter informatief om uw bestelling te kunnen volgen. Wij geven echter onze leveranciers nooit adresgegevens, e-mailadressen of andere contactgegevens door.

U heeft recht op inzage en verbetering zoals voorzien in de wet van 8/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke gegevensbewerkingen.

Bijkomende inlichtingen zijn verkrijgbaar bij:
Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levensfeer
Ministerie van Justitie, Waterloolaan 115 te 1000 Brussel

Volg ons op sociale media